Informacje bieżące

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 listopada 2018 r. zmarł dr Stanisław Gwizdek 03.12.2018 21:10

emerytowany nauczyciel Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie
(obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie).

Śp. Doktor Stanisław Gwizdek był wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Fizjologii Roślin Akademii Rolniczej w Szczecinie. Pracę zawodową rozpoczął w 1959 roku i kontynuował do momentu przejścia na emeryturę, w 1994 roku. Był cenionym naukowcem, wysokiej klasy specjalistą w dziedzinie fizjologii roślin. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół zagadnień związanych z wymianą gazową oraz fizjologią mineralnego żywienia ważnych gospodarczo gatunków roślin uprawnych. Był autorem licznych publikacji naukowych i skryptów a także aktywnie uczestniczył w pracach wielu towarzystw naukowych. Był także wspaniałym, niezwykle lubianym przez studentów nauczycielem. Wypromował wielu inżynierów i magistrów. Pasjonował się astronomią, teologią oraz filozofią, posiadał imponującą wiedzę z tego zakresu.

Działalność naukowa i dydaktyczna Pana Doktora Stanisława Gwizdka ma dla wszystkich Jego wychowanków nieprzemijającą wartość.

Pozostanie w naszej pamięci jako ceniony naukowiec i nauczyciel akademicki, jako serdeczny Kolega, Człowiek wielkiego serca i umysłu.

Msza święta z ceremonią pogrzebową odprawiona zostanie 7 grudnia 2018 r. o godz. 11.00
w kościele pw. Miłosierdzia Bożego (ul. Przyjaciół Żołnierza 45),
skąd Zmarły zostanie odprowadzony na Cmentarz Centralny w Szczecinie.

Żegnamy Pana Doktora z wielkim żalem i smutkiem.
Łączymy się w bólu z Rodziną Zmarłego.

Dziekan, Rada Wydziału, Pracownicy i Studenci Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie