Informacje bieżące

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 21 października 2019 roku zmarła dr Urszula Kierska-Grinn 23.10.2019 12:21

emerytowany nauczyciel Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Szczecinie
(obecnie Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie) - nekrolog

Śp. Doktor Urszula Kierska-Grinn była wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Botaniki Akademii Rolniczej w Szczecinie.
Pracę zawodową rozpoczęła w 1954 roku i kontynuowała do momentu przejścia na emeryturę w 1985 roku.
Była cenionym naukowcem, wysokiej klasy specjalistą w zakresie badań geobotanicznych naturalnych zbiorowisk roślinnych, z uwzględnieniem potrzeb ich ochrony oraz roślinności synantropijnej, a w szczególności chwastów pól uprawnych. Jej zainteresowania naukowe koncentrowały się również wokół zagadnień związanych z dendrologią. Jako członek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Przyrody aktywnie działała na rzecz tworzenia rezerwatów w województwie szczecińskim. W Szczecińskim Oddziale Towarzystwa Botanicznego zajmowała się popularyzacją wiedzy botanicznej wśród szerokiej rzeszy młodych miłośników przyrody. Była opiekunką pierwszego na uczelni Studenckiego Naukowego Koła Botanicznego, a także  wspaniałym, niezwykle lubianym przez studentów nauczycielem.

Pozostanie w naszej pamięci jako wysoko ceniony naukowiec i nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.
Człowiek wielkiego serca i umysłu. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 24 października 2019 r. o godz. 10:45 w Kaplicy bocznej lewej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

Żegnamy Panią Doktor z wielkim żalem i smutkiem.
Łączymy się w bólu z Rodziną Zmarłego

Dziekan, Pracownicy i Studenci Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie