Informacje bieżące

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 01 stycznia 2019 r. zmarł prof. dr hab. Tadeusz Madej 02.01.2019 10:31

emerytowany Profesor Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
w latach 1979-1999 Kierownik Katedry Fitopatologii ówczesnego Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Szczecinie. Nekrolog

Śp. Profesor pracował - od 1962 roku do przejścia na emeryturę w roku 1999 - w Wyższej Szkole Rolniczej/Akademii Rolniczej w Szczecinie.
Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1964 r., doktora habilitowanego w 1975 r. a tytuł profesora w 1999 r.
Był cenionym naukowcem, specjalistą w badaniu grzybów pasożytniczych roślin północno-zachodniej Polski. Przyczynił się do zidentyfikowania mikroorganizmów wcześniej nierejestrowanych gatunków w Polsce.
W latach 1980-1981 pełnomocnik rektora ds. studenckiego ruchu naukowego. Członek Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk (1978-1992).

Pozostanie w naszej pamięci jako wysoko ceniony naukowiec i nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej, jako serdeczny Kolega, Człowiek wielkiego serca i umysłu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 05 stycznia 2019 r.  o godz. 11.10 w kaplicy cmentarza komunalnego w Kołobrzegu, ul. św. Wojciecha 7.

Żegnamy Pana Profesora z wielkim żalem i smutkiem.  Łączymy się w bólu z Rodziną Zmarłego.

Dziekan, Rada Wydziału, Pracownicy i Studenci Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie