Informacje bieżące

Wyróżnienie pracy dyplomowej inż. Filipa Andrzeja Czarniaka w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na "Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim" 08.11.2019 12:51

Wyróżnienie w kategorii projektowanie krajobrazu otrzymał inż. Filip Czarniak - student kierunku architektura krajobrazu studiów pierwszego
i drugiego stopnia - za pracę inżynierską pt. "Projekt zagospodarowania fragmentu terenu przy budynku Wydziału Kształtowania Środowiska
i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie".

Opiekunem pracy był dr hab. inż. Marcin Kubus.

Praca została wyróżniona za podjęcie tematu wykreowania odpowiedniej oprawy dla budynku wyższej uczelni o profilu przyrodniczym, z wyeksponowaniem bardzo cennych dendrologicznie okazów w celach edukacyjnych oraz stworzenie oferty rekreacyjnej dla społeczności akademickiej.

Więcej o wydarzeniu na stronie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie