Informacje bieżące

Wyróżnienie dyplomu magisterskiego z architektury krajobrazu 2021 12.07.2022 21:34

Absolwent kierunku architektura krajobrazu Pan mgr inż. arch. Karol Dejk otrzymał wyróżnienie za dyplom magisterski wykonany pod kierunkiem dr inż. Aleksandry Pilarczyk w prestiżowym konkursie "DYPLOM Z ARCHICADEM".

W V edycji konkursu zgłoszonych zostało ponad 250 prac z kierunków magisterskich i inżynierskich.
Dyplom pt. "Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu zieleni w sąsiedztwie szkoły podstawowej w Kolonii, w obrębie dzielnicy Poll, przy ulicy Siegburgerstraße" został wyróżniony "za wnikliwość analiz i powiązania funkcjonalne projektowanej rewitalizacji parku z wieloma funkcjami z otaczającymi terenami" (opinia jury). Wyniki konkursu.
Serdecznie gratulujemy!

Wyróżnienie pracy magisterskiej wykonanej z użyciem programu ARCHICAD

Plansze projektu