Informacje bieżące

Wyniki V Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych 13.12.2019 09:15

II miejsce w części referatowej, w Bloku Roślinno-Przyrodniczym zajęło Studenckie Koło Naukowe Genetyki "Diversitas”. JAN BIŃKOWSKI przedstawił referat nt. "Uczenie maszynowe jako system wsparcia map genetycznych". Opiekunowie naukowi: dr hab. Beata Myśków, prof. ZUT, dr inż. Magdalena Góralska, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Gratulujemy!

 Pozostałe wyniki