Informacje bieżące

Wydziałowa Komisja Wyborcza WKŚiR przedstawia kandydatów na wybory uzupełniające delegatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich, 22.01.2019 15:10

zgłoszonych do godziny 13:00 w dniu 22 stycznia 2019 r.
  • dr inż. Romualda Bejger
  • dr inż. Magdalena Góralska
  • dr inż. Tomasz Stawicki

Komunikat