Informacje bieżące

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa podpisał umowę o współpracy z firmą Demeco Sp. z o.o. 04.10.2019 09:31

Nowe możliwości, nowe perspektywy w związku z umową podpisaną z firmą DEMECO Sp. z o.o., która pracuje między innymi nad ZEROemisyjnymi biopaliwami drugiej generacji (bioeterem dimetylowym) produkowanymi z biomasy. Przedmiotem umowy jest prowadzenie wspólnych działań na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy w obszarach:

  • odnawialne źródła energii,
  • zeroemisyjne biopaliwa zaawansowane drugiej i trzeciej generacji,
  • inżynieria oraz ochrona środowiska, w szczególności z zastosowaniem fotobioreaktorów rurowych (PBR) umożliwiających produkcję biomasy mikroglonów między innymi w celu produkcji biodiesla z mikroalg (OZE).

 Więcej informacji na facebooku