Informacje bieżące

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa i Gmina Recz podpisały porozumienie 06.10.2021 21:45

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i Gmina Recz podpisały porozumienie o współpracy w zakresie między innymi rozwoju, planowania i promocji przestrzeni publicznych oraz terenów zielonych.

5 października 2021 roku porozumienie o współpracy podpisali: prof. dr hab. Arkadiusz Telesiński, dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Wiesław Łoński, Burmistrz Recza.
Obecne były koordynatorki tego porozumienia: dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka, prodziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz ze strony gminy mgr inż. arch. kraj. Marta Piechota-Kondeli (absolwentka naszego wydziału kierunku architektura krajobrazu).

Porozumienie podpisuje dziekan prof. Arkadiusz Telesiński i Burmistrz Wiesław Łoński  Burmistrz Recza przystawia pieczątki na podpisanym porozumieniu

Uścisk dłoni przez obu Panów po podpisaniu porozumienia  Oglądanie projektów wykonanych przez studentów kierunku architektura krajobrazu

Uczestnicy podpisania porozumienia przed budynkiem Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 Fot. mgr Aneta Zierke