Informacje bieżące

Ważność legitymacji studenckich 13.03.2020 09:01

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 marca 2020 roku (Dziennik Ustaw z 2020 roku poz. 420)
elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020,
zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 roku, bez konieczności potwierdzania ich ważności w układzie elektronicznym w dziekanacie.