Informacje bieżące

Warsztaty studentów w Goleniowie 20.11.2019 08:47

Na zaproszenie Burmistrza Miasta Goleniów Pana Roberta Krupowicza w dniu 19 listopada br. odbyła się wyjazdowa sesja studencka wraz z warsztatami terenowymi na terenie miasta Goleniów. W wydarzeniu uczestniczyli studenci kierunków Architektura Krajobrazu i Ogrodnictwo w liczbie 36 osób oraz opiekun i moderator spotkania dr hab. Marcin Kubus. Celem wyjazdu było przedstawienie terenów zieleni Goleniowa zrewitalizowanych w ramach dwóch etapów projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych o nazwie „Otwarte Bramy – szlak turystyczny w mieście Goleniów”. Tematyka zajęć dotyczyła: przedstawienia idei projektu (Robert Krupowicz, Marcin Kubus), dokumentacji projektowo-technicznej (Marcin Kubus), procesu budowy, urządzania i wyposażania terenów zieleni oraz problematyki nadzoru wykonawczego i bieżącej pielęgnacji zieleni (Ewelina Lewandowska, Marcin Lożek, Marcin Kubus). Tematycznie zintegrowane zajęcia teoretyczne i praktyczne, obejmujące różne etapy procesu inwestycyjnego w zakresie terenów zieleni, okazały się być bardzo cenne, inspirujące i dające solidne podstawy techniczne i przyrodnicze dla studentów Naszego wydziału.
WKŚiR od 2017 roku współpracuje z Gminą Goleniów w zakresie działalności centrum różnorodności biologicznej przy ul. Szczecińskiej w Szczecinie.