Informacje bieżące

Warsztaty: Dobry wniosek do Horyzontu 2020 Twoją szansą na sukces 22.01.2020 13:11

Warsztaty odbędą się 6 lutego 2020 r. w godzinach 09.00-15.00 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie. Warsztaty zostały przygotowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Szczecinie.
Spotkanie adresowane jest do naukowców, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów sektora publicznego zainteresowanych przygotowaniem wniosku o wsparcie z programu ramowego Horyzont 2020.
Podczas warsztatów wyjaśnimy jak przełożyć pomysł na projekt, omówimy skład konsorcjum i rolę koordynatora oraz strukturę wniosku, a także przedstawimy możliwość zostania ekspertem Komisji Europejskiej. Ćwiczenia praktyczne utrwalą wiedzę, pozwolą uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania i umożliwią wymianę wartościowych informacji.
Warsztaty poprowadzą konsultanci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Szczecinie: pani Agnieszka Korpal i pani Sara Tabor-Osińska.
Zapraszamy do rejestracji!
O przyjęciu na wydarzenie decyduje kolejność zgłoszeń.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: e-mail: Agnieszka.Korpal@zut.edu.pl, tel. 91 449 47 23 lub Sara.Tabor@zut.edu.pl, tel. 991 45 49.
Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w szkoleniu jest bezpłatny.