Informacje bieżące

W związku z uroczystą immatrykulacją w dniu 17 października 2023 r. wyznaczono godziny od 12.00 do 15.00 wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia 13.10.2023 10:31