Informacje bieżące

W dniu 16 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Natalii Gierasimiuk 30.03.2021 13:21

Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zawiadamia, że w dniu 16 kwietnia 2021 roku o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Natalii Gierasimiuk - skan dokumentu (format:  pdf, rozmiar:  437 KB).

Tytuł rozprawy: „Wpływ terminu siewu i poziomu nawożenia azotem na plonowanie oraz jakość ziarna odmian sorgo zwyczajnego (Sorghum bicolor Moench)”.

Promotor: dr hab. inż. Marek Bury, prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Anna Jaroszewska, prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Recenzent: prof. dr hab. Hanna Sulewska - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Recenzent: prof. dr hab. inż. Józef Sowiński - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zgodnie z Ustawą z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych )Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) obrona odbędzie się w trybie zdalnym, za pomocą aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w publicznej obronie rozprawy doktorskiej korzystając z linku:

teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa4dd36e349c0483bb166505e7d25e63c%40thread.tacv2/1617043392049

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału KŚiR ZUT w Szczecinie przy ul. Papieża Pawła VI 1 w Szczecinie (tel. 91 449 6227). Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:

agro.zut.edu.pl/aktualnosci/doktoraty-habilitacje-profesury/doktoraty.html

Dziekan
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński