Informacje bieżące

Uruchomienie naborów na wyjazdy szkoleniowe realizowane w roku 2019/2020 w ramach programu Erasmus+ 18.12.2019 10:13

Harmonogram naboru:

  • 16 grudnia 2019 - 31 stycznia 2020 - nabór wniosków (składane w Dziale Mobilności Międzynarodowej)
  • 1-14 lutego 2020 - ocena wniosków przez centralną komisję rekrutacyjną
  • do 27 lutego 2020 - ogłoszenie wyników trzeciego otwartego naboru szkoleniowego 2019/2020

UWAGA: Zasady kwalifikacji na wyjazdy szkoleniowe zostały zmienione w stosunku do lat ubiegłych:
- w polu “cel wyjazdu” kandydat określa  wiedzę, umiejętności i/lub kompetencje nabyte w wyniku odbytego szkolenia oraz wskazuje, w jakich obszarach aktywności zostaną wykorzystane,
– podobnie jak w roku 2018/2019, nauczyciele akademiccy nie pełniący funkcji administracyjnych będą mogli złożyć wnioski w otwartym naborze wówczas, gdy celem szkolenia będzie podniesienie własnych kompetencji dydaktycznych (pedagogical and curriculum development skills) poprzez udział w specjalistycznym kursie metodycznym. Na realizację tego typu wyjazdów planujemy min. 50% środków STT.

Bardzo proszę o upewnienie się, czy korzystają Państwo z aktualnych formularzy (zamieszczonych na stronie) – wnioski złożone na nieobowiązujących dokumentach mogą zostać odrzucone.
Osoby składające program bez akceptacji strony przyjmującej kwalifikowane będą warunkowo. 

Martyna Śnioszek
Pełnomocnik dziekana ds. współpracy dydaktycznej z zagranicą