Informacje bieżące

Trzecie spotkanie w ramach ZLW Brzeźnicka Węgorza 12.05.2019 22:54

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie zaprasza na III spotkanie dotyczące opracowania planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Brzeźnicka Węgorza PLH320002. Projekt realizowany jest w ramach osi II, działania 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Spotkanie odbędzie się 28 maja 2019 roku w godzinach 11:00 - 13:00 w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie, ul. Rynek 1.