Informacje bieżące

Szkolenie on-line: HR Excellence in Research. Aplikowanie - Wdrożenie – Ocena 06.05.2020 13:54

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT zaprasza wszystkich pracowników jednostek naukowych na szkolenie on-line poświęcone wdrożeniu wyróżnienia „HR Excellence in Research”. Początek 20 maja 2020 r. o godz. 09:30.

Wyróżnienie „HR Excellence in Research” jest znakiem jakości nadawanym przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych - The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), przestrzegając zasad zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Poprzez wdrażanie Strategii HRS4R jednostki naukowe zobowiązują się do zapewnienia sprzyjających warunków pracy, rozwoju, kariery, mobilności oraz przejrzystego procesu rekrutacji pracowników naukowych. Komisja Europejska promuje instytucje, które uzyskały wyróżnienie HR wśród międzynarodowych organizacji i badaczy, jako podmioty zapewniające naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.
Szkolenie poprowadzi dr Katarzyna Świerk z Uniwersytetu Gdańskiego, która pełni funkcję eksperta Komisji Europejskiej przy ocenie postępów wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Ponadto p. Agnieszka Korpal, konsultant ds. Programów Ramowych UE w RCIiTT ZUT  opowie o drodze Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie od momentu podpisania przez Rektora deklaracji poparcia Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
Spotkanie adresowane jest do pracowników jednostek naukowych posiadających prestiżowe wyróżnienie „HR Excellence in Research”, które dążą do jego utrzymania oraz do przedstawicieli podmiotów zainteresowanych ubieganiem się o to wyróżnienie.

Zachęcamy do rejestracji na wydarzenie. Do 13 maja 2020 r. pierwszeństwo w rekrutacji będą mieli pracownicy ZUT w Szczecinie.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Organizatorem.