Informacje bieżące

Szkolenie: Miliony za pomysły! Zdobądź Grant ERC 29.01.2021 08:27

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (granty ERC) to między innymi: prestiż naukowy, wysoki poziom kształcenia doktorantów, umiędzynarodowienie kadry oraz wysokie korzyści finansowe. Umożliwiają one naukowcom na każdym etapie ich kariery realizację twórczych
i nowatorskich pomysłów badawczych we wszystkich dziedzinach wiedzy.

Jeśli masz pomysł na projekt badawczy o pionierskim charakterze, który będzie interdyscyplinarny, o wysokim stopniu ryzyka naukowego i może prowadzić do ważnych odkryć i przełomowych wyników, zapraszamy na szkolenie z pisania wniosków o granty ERC. Wydarzenie będzie miało charakter on-line i odbędzie się już 16 lutego 2021 roku w godz. 10:00 - 12:30.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z rodzajami projektów dostępnych dla naukowców na różnych etapach kariery oraz z wymogami formalnymi i kryteriami oceny wniosków. Omówiona zostanie także kwestia przygotowania dokumentów, aby pokazać przyszłym wnioskodawcom na co zwracać uwagę i jak napisać dobrą aplikację.

Spotkanie poprowadzi p. Magdalena Chomicka z Krajowego Punktu Kontaktowego PR Horyzont Europa (KPK) w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Edukacji i Nauki udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zapraszamy do rejestracji!