Informacje bieżące

Relacja z zajęć terenowych uczestników Studiów Podyplomowych "Gospodarka odpadami" 01.06.2021 11:41

29 maja 2021 roku uczestnicy studiów podyplomowych mieli okazję zapoznać się z działaniem
Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym w ramach realizowanego przedmiotu Technologie przetwarzania odpadów.

Studenci w hali przyjęć odpadów

 Hala przyjęć odpadów

Studenci w tzw. trybunie sortowniczej, gdzie odpady po wstępnym przesianiu przez sito, z najgrubszej frakcji (powyżej 80 mm) wydzielane są ręcznie surowce wtórne

 Tzw. trybuna sortownicza, gdzie odpady po wstępnym przesianiu przez sito, z najgrubszej frakcji (powyżej 80 mm) wydzielane są ręcznie surowce wtórne

Grupa studentów na tle przetworzonych odpadów zieleni miejskiej (przed mechaniczną segregacją kompostu),

 Grupa studentów na tle przetworzonych odpadów zieleni miejskiej (przed mechaniczną segregacją kompostu)

Grupa studentów na tle przetworzonej biologicznie frakcji 20-80 mm odpadów komunalnych

 Grupa studentów na tle przetworzonej biologicznie frakcji 20-80 mm odpadów komunalnych

 Fot. Elwira Żniniewicz