Informacje bieżące

Program stypendialny CEEPUS 12.05.2019 22:58

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie został zakwalifikowany do sieci
Renewable Energy Sources w ramach programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies).
Zasady programu stypendialnego są zbliżone do programu Erasmus+ (wyjazdy dydaktyczne dla nauczycieli akademickich, praktyki studenckie i studia częściowe), ale wyjazdy realizowane mogą być do krajów Europy Centralnej i Południowej (np. Serbia, Słowenia, Macedonia, Rumunia, Mołdawia, Bułgaria, Węgry, Austria).
Więcej informacji znajdą Państwo w załączonym pliku oraz na stronie ceepus.info.