Informacje bieżące

Praktyczne zajęcia studentów OZE z sondą pomiarową zakupioną dzięki dofinasowaniu PGE 12.12.2019 09:33

Tematem zajęć  było wyznaczanie stężenia substancji szkodliwych w powietrzu- H2S; S02, NO2, pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10, wskaźnika jakości powietrza IAQ w różnych punktach oraz pomiary zanieczyszczeń z nisko emisyjnego pieca na biopaliwo stałe.
Sonda pomiarowa zakupiona dzięki umowie sponsoringowej z PGE za prawie 36 600 zł z czego 21 000 zł dofinansowała Polska Grupa Energetyczna.

Pomiary PM przed budynkiem Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Pomiary PM przed budynkiem Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Pomiary sondą dokonywane przez studentów kierunku odnawialne źródła energii

Pomiary sondą dokonywane przez studentów kierunku odnawialne źródła energii

Pomiary przez studentów kierunku odnawialne źródła energii na ulicy Papieża Pawła VI

Pomiary przez studentów kierunku odnawialne źródła energii na ulicy Papieża Pawła VI

Sonda pomiarowa zakupiona dzięki dofinansowaniu PGE

Sonda pomiarowa zakupiona dzięki dofinansowaniu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Wyniki pomiaru PM z wydychanego dymu papierosowego

Wyniki pomiaru PM z wydychanego dymu papierosowego

Logo PGE

Sponsor: Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.