Informacje bieżące

Postanowieniem z dnia 25 października 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Pani dr hab. inż. Monice Grzeszczuk, prof. ZUT tytuł naukowy profesora nauk rolniczych. Gratulacje ! 25.11.2019 11:09