Informacje bieżące

Ogłoszenie w sprawie wykreślenia Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej Oddział w Szczecinie z Krajowego Rejestru Sądowego 07.07.2021 14:38

Likwidator stowarzyszenia pod nazwą Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej Oddział w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, informuje, iż na mocy uchwały nr 1/2021 Walnego Zebrania członków z dnia 30 marca 2021 roku wszczęto procedurę wykreślenia PTIE Oddział w Szczecinie z Krajowego Rejestru Sądowego. Skan dokumentu (format:  pdf, rozmiar:  279 KB)

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres siedziby Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej Oddział w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Likwidator
Edward Meller