Informacje bieżące

Ogłaszamy drugą turę rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia 25.07.2019 20:31

Został uruchomiony Internetowy System Rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia, zapraszamy do rejestracji.

Wolne miejsca są jeszcze na kierunkach: architektura krajobrazu, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo.

W rekrutacji w drugiej turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń), po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Adres: ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, (pokój nr 67 - parter)

  • od 26.08. do 06.09.2019 r. od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00
  • od 09.09. do 27.09.2019 r. od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-12.00