Informacje bieżące

Lista wybranych w wyborach uzupełniających delegatów na zebranie uczelniane wybierające senatorów na kadencję 2020-2024 z grupy pozostałych nauczycieli akademickich 17.11.2021 14:29