Informacje bieżące

Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej dotyczące terminów i harmonogramu czynności wyborczych przedstawicieli/delegatów do Senatu oraz członków/delegatów Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich 09.06.2020 09:16

Komunikat nr 7 Wydziałowej Komisji Wyborczej WKŚiR z dnia 08 czerwca 2020 r. - zmiany w harmonogramie czynności wyborczych WKW WKŚiR na kadencję 2020-2024: wybory przedstawicieli do Senatu i wybory członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich - skan dokumentu
Komunikat nr 8 Wydziałowej Komisji Wyborczej WKŚiR z dnia 08 czerwca 2020 r. - harmonogram czynności wyborczych przedstawicieli/delegatów do Senatu oraz członków/delegatów Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich - skan dokumentu

  1. Zgłoszenie kandydatury na przedstawiciela Senatu
  2. Oświadczenie kandydata na członka Senatu
  3. Zgoda kandydata na przedstawiciela do Senatu
  4. Zgłoszenie kandydatury na członka/delegata na zebranie uczelniane do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich
  5. Oświadczenie kandydata na członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich
  6. Zgoda kandydata na członka/delegata na zebranie uczelniane do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich
  7. Zgłoszenie kandydatury na delegata na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu przedstawicieli Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
  8. Zgoda kandydata na delegata na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu przedstawicieli Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
  9. Zgłoszenie kandydatury na delegata na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu przedstawicieli Senatu z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  10. Zgoda kandydata na delegata na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu przedstawicieli Senatu z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi