Informacje bieżące

Komunikat nr 37 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 22 listopada 2019 r. o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów ostatniego roku wszystkich form studiów wyższych 25.11.2019 09:40