Informacje bieżące

Komisja Europejska otworzyła konkurs w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa – Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) dla indywidualnych naukowców (Postdoctoral Fellowships) 19.07.2021 11:19

MSCA-PF to granty dla naukowców posiadających stopień doktora i w momencie zamykania naboru wniosków doświadczenie naukowe (liczone w pełnym wymiarze czasu pracy) nieprzekraczające 8 lat. Granty PF są otwarte na wszystkie dziedziny nauki, a zatem to naukowiec wybiera temat badawczy (podejście bottom up). Oprócz wymyślenia tematu badań naukowiec musi znaleźć opiekuna merytorycznego (supervisor), który jest uznanym autorytetem w dziedzinie naukowej projektu, a następnie wraz z nim oraz instytucją goszczącą wspólnie opracować plan pracy i przygotować wniosek stypendialny. Dlatego bardzo ważne jest wskazanie, czym dokładnie zajmuje się jednostka, tak aby obie strony wiedziały czego mogą się spodziewać. Ponadto, ważne jest wyznaczenie opiekuna merytorycznego (supervisor), który będzie wsparciem dla zagranicznego naukowca.

Równie istotnym aspektem jest szczegółowe omówienie z opiekunem merytorycznym wszystkich punktów przyszłego grantu, tak aby zainteresowania naukowe oraz umiejętności badawcze stypendysty były zgodne z działaniami, jakie prowadzi instytucja przyjmująca. 

Instytucja przyjmująca jako beneficjent dysponuje środkami finansowymi grantu i w związku z tym jej kolejnymi obowiązkami są: podpisanie umowy o pracę z naukowcem (stypendystą), finasowanie publikacji i wyjazdów związanych z rozwojem kariery (np. konferencje, seminaria). Wszelkie koszty pokrywane są z budżetu projektu. Stypendia indywidualne finansowane są na zasadzie ryczałtu. W tym przypadku oznacza to, że budżet projektu oblicza się na podstawie zadeklarowanej we wniosku grantowym liczbie miesięcy, jaką naukowiec planuje spędzić w instytucji goszczącej.

Jeżeli mają Państwo już nawiązany kontakt z naukowcem, który spełnia kryteria wynikające ze specyfiki grantu to można przystąpić do przygotowywania wniosku projektowego. Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie konkursu na portalu Funding & Tenders.

Natomiast jeśli takiego kontaktu jeszcze nie ma, a byliby Państwo zainteresowani „ściągnięciem” na naszą Uczelnię (Wydział) naukowca – serdecznie zachęcam do wypełnienia załączonego formularza (format:  docx, rozmiar:  43 KB), dzięki któremu możliwe będzie promowanie Państwa oferty.

Konsultanci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE dysponują specjalnymi narzędziami, dzięki którym możliwa jest skuteczna promocja oferty w Europie i na świecie. Przykładem jest wewnętrzna sieć kontaktów z portalu Euraxess za pomocą której rozsyłamy maile do ponad 1500 odbiorców.

Termin naboru wniosków projektowych trwa do 12 października 2021 r., a zatem obecnie jest najlepszy moment na zawarcie współpracy. 

W razie pytań/wątpliwości można kontaktować się z Panią Agnieszką Korpal - konsultantką ds. Programów Ramowych UE z Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, tel. +48 91 449 41 53, www.innowacje.zut.edu.pl