Informacje bieżące

Informacja o MS Teams 19.03.2020 09:11

Pod adresem:  zut.edu.pl/teams
uruchomiono stronę, na której umieszczono krótkie instrukcje dotyczące oprogramowania MS Teams służącego do pracy grupowej.
W szczególności znajduje się tam instrukcja zakładania zespołu, która może być przydatna do organizowania zdalnych zajęć ze studentami.