Informacje bieżące

Informacja Kwestury 27.03.2020 08:45

Kwestura informuje, że w związku z zarządzeniem nr 40 Rektora ZUT z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni, od dnia 30 marca 2020 r. do odwołania, dokumenty finansowo-księgowe będą przyjmowane w Kwesturze (Likwidaturze) 2 dni w tygodniu, tj. w poniedziałek i czwartek w godzinach 8.00 – 11.00.
Faktury (rachunki) dokumentujące wydatki dokonywane przez jednostki organizacyjne, które będą płatne przelewem, należy dostarczać do Kwestury (Likwidatury) w terminie umożliwiającym terminową zapłatę zobowiązań.