Informacje bieżące

II tura rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia 15.09.2020 21:22

15 września (o godzinie 16:00) zostanie uruchomiony Internetowy System Rekrutacji ISR na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, zapraszamy do rejestracji.
W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń), po uprzednim zarejestrowaniu się w ISR. Dokumenty należy złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla zadeklarowanego kierunku studiów od 16 września 2020 roku.