Informacje bieżące

ERASMUS+ drugi otwarty nabór na wyjazdy szkoleniowe 2020/2021 25.01.2021 08:55

Zaproszenie do składania wniosków w ramach drugiego otwartego naboru na wyjazdy szkoleniowe realizowane w roku 2020/2021 (Program Erasmus+).

Harmonogram naboru zaplanowany jest następująco:

od 12 stycznia do 12 lutego 2021 r. - nabór wniosków, wnioski składane w Dziale Mobilności Międzynarodowej

od 15 do 24 lutego 2021 r.  - ocena wniosków przez centralną komisję rekrutacyjną

do 26 lutego 2021 r. - ogłoszenie wyników drugiego otwartego naboru szkoleniowego 2020/2021

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl w zakładce „wyjazdy szkoleniowe dla pracowników”.

Kandydaci na wyjazdy (pracownicy uczelni) składają wnioski wyjazdowe z załączonymi indywidualnymi programami szkolenia:

W przypadku wątpliwości/pytań związanych z powyższymi dokumentami prosimy o kontakt z Działem Mobilności Międzynarodowej.

Osoby składające program bez akceptacji strony przyjmującej kwalifikowane będą warunkowo.