Informacje bieżące

ERASMUS+ drugi nabór na wyjazdy dydaktyczne 2020/2021 25.01.2021 08:47

Zaproszenie do składania wniosków w ramach drugiego naboru na wyjazdy dydaktyczne realizowane w roku 2020/2021 (Program Erasmus+).
Harmonogram naboru zaplanowany jest następująco:

od 12 stycznia do 19 lutego 2021 r. - nabór wniosków, wnioski składane w Dziale Mobilności Międzynarodowej

od 22 do 26 lutego 2021 r. - ocena formalna wniosków, sporządzenie protokołu z kwalifikacji

do 26 lutego 2021r. - ogłoszenie wyników drugiego naboru dydaktycznego 2020/202

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl w zakładce „wyjazdy dydaktyczne dla nauczycieli akademickich”.

Kandydaci na wyjazdy (nauczyciele dydaktyczni) składają wnioski wyjazdowe z załączonymi indywidualnymi programami nauczania:

W przypadku wątpliwości/pytań związanych z powyższymi dokumentami prosimy o kontakt z Działem Mobilności Międzynarodowej.

Osoby składające program bez akceptacji strony przyjmującej kwalifikowane będą warunkowo bez naliczenia stypendium na wyjazd, w tym przypadku stypendium zostanie naliczone po potwierdzeniu przyjęcia i pod warunkiem dostępności środków na wyjazdy dydaktyczne.