Informacje bieżące

3 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Pauli Jadczak 12.05.2022 12:30

Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zawiadamia, że
3 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w sali nr 8 (dziekanat) Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Pauli Jadczak - skan dokumentu (format:  pdf, rozmiar:  382 KB).

Tytuł rozprawy: "Wpływ nanokoloidów złota i srebra na produkcję metabolitów wtórnych w kulturach in vitro lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia Mill.)".

Promotor: dr hab. inż. Danuta Kulpa, prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Recenzent: dr hab. Justyna Lema-Rumińska, prof. PBŚ - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Recenzent: dr hab. inż. Grażyna Zawiślak - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Obrona przed Komisją Doktorską odbędzie się w trybie hybrydowym (zdalnym -recenzent, stacjonarnym - drugi recenzent i pozostali członkowie Komisji Doktorskiej).

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału KŚiR ZUT w Szczecinie przy ul. Papieża Pawła VI 1 w Szczecinie (tel. 91 449 6227). Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:

agro.zut.edu.pl/aktualnosci/doktoraty-habilitacje-profesury/doktoraty.htmlagro.zut.edu.pl/aktualnosci/doktoraty-habilitacje-profesury/doktoraty.html

Dziekan
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński