Informacje bieżące

28.11.2018 r. Rada Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie nadała dr. inż. PIOTROWI SALACHNIE stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo. GRATULACJE ! 29.11.2018 23:50