Informacje bieżące

19 kwietnia 2021 roku o godz. 12.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Kiedosa 29.03.2021 08:50

Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zawiadamia, że
w dniu 19 kwietna 2021 roku o godz. 12.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Kiedosa - skan dokumentu (format:  pdf, rozmiar:  441 KB).

Tytuł rozprawy:  „Ocena możliwości wykorzystania przeciwdrobnoustrojowych właściwości lebiodki pospolitej (Origanum vulgare L.) w pozbiorczym traktowaniu produktów ogrodniczych”.

Promotor: dr hab. inż. Barbara Wójcik-Stopczyńska - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Recenzent: dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Recenzent: prof. dr hab. Marek Gajewski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zgodnie z Ustawą z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych )Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) obrona odbędzie się w trybie zdalnym, za pomocą aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w publicznej obronie rozprawy doktorskiej korzystając z linku:

teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a782aa335db81429989c314243f817f83%40thread.tacv2/1616761151074

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału KŚiR ZUT w Szczecinie przy ul. Papieża Pawła VI 1 w Szczecinie (tel. 91 449 6227). Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:

agro.zut.edu.pl/aktualnosci/doktoraty-habilitacje-profesury/doktoraty.html

Dziekan
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński