Informacje bieżące

17.01.2019 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego nadała dr inż. JADWIDZE NIDZGORSKIEJ-LENCEWICZ stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia. GRATULACJE ! 23.01.2019 15:04