Informacje bieżące

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Figiel-Kroczyńskiej w dyscyplinie naukowej rolnictwo i ogrodnictwo 03.10.2023 12:42

Publiczna obrona odbędzie się 20 października 2023 r. o godz. 12.00 w sali nr 8 (dziekanat) Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie przy ul. J. Słowackiego 17.