Informacje bieżące

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Martyny Sobczyk w dyscyplinie naukowej agronomia 14.11.2023 08:22

Publiczna obrona odbędzie się 8 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 w sali nr 8 (dziekanat) Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie przy ul. J. Słowackiego 17.