Informacje bieżące

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Pelc w dyscyplinie naukowej ochrona i kształtowanie środowiska 24.10.2023 15:00

Publiczna obrona odbędzie się 17 listopada 2023 r. o godz. 11.00 w sali nr 8 (dziekanat) Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie przy ul. J. Słowackiego 17.