Informacje bieżące

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Piaseckiej w dyscyplinie naukowej agronomia 13.10.2023 13:05

Publiczna obrona odbędzie się 7 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w sali nr 8 (dziekanat) Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie przy ul. J. Słowackiego 17.