Informacje bieżące

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Elizy Grabowskiej w dyscyplinie naukowej ochrona i kształtowanie środowiska 10.11.2023 12:29

Publiczna obrona odbędzie się 1 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 w sali nr 8 (dziekanat) Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie przy ul. J. Słowackiego 17.