Informacje bieżące

Zaproszenie na XVIII Ogólnokrajową Konferencję Naukową: Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój. 11.10.2023 08:14

Konferencja odbędzie się 23-24 listopada 2023 na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz on-line w tym samym czasie.

Konferencja ta jest współorganizowana przez:

 • Młodzi Naukowcy;
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 • Polskie Towarzystwo Geofizyczne;
 • Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego.

Główne cele:

 • prezentacja prac Młodych Naukowców, zarówno prac badawczych, jak i przeglądowych;
 • wygłoszenie referatu lub/i prezentacja posteru;
 • udział w wykładach zaproszonych prelegentów;
 • publikacja dwóch artykułów (monografie), oraz streszczenia referatu/posteru (materiały konferencyjne), (numery ISBN);
 • autorzy najlepszych prac z nauk przyrodniczych otrzymają propozycję publikacji w czasopiśmie naukowym „Przegląd Hodowlany”, ISSN 0137-4214 (20punktów);
 • w głosowaniu publiczności wyłonimy trzy najlepsze prezentacje, które zostaną nagrodzone kartami podarunkowymi;
 • integracja środowiska i interdyscyplinarna wymiana doświadczeń;
 • nawiązanie nowych kontaktów interpersonalnych oraz współpracy między jednostkami naukowymi.

Szczegóły można znaleźć w załączniku oraz pod adresem: www.mlodzinaukowcy.com i doc.umed.pl/komunikat-iv-edycja-documed

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego dr Jędrzej Nyćkowiak

Wydawnictwo Młodzi Naukowcy

Facebook: www.facebook.com/WydawnictwoMlodziNaukowcy

Wydawca, Konferencja, Monografie: www.mlodzinaukowcy.com

Czasopismo „Environment, Earth and Ecology”: www.journal-eee.com