Informacje bieżące

Zaproszenie na seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ogrodnictwo - mgr inż. Marty Rokosy 03.06.2018 22:01

Szanowni Państwo,
uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z Uchwałą Nr 277 Rady WKŚiR z 15.12.2017 r.,
w dniu 08 czerwca 2018 r.  o  godz. 14.00 w sali Rady Wydziału KŚiR przy ul. J. Słowackiego 17,
odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie naukowej ogrodnictwo
mgr inż. Marty Rokosy

doktorantki w Katedrze Fizjologii Roślin i Biochemii Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie.

Roboczy tytuł rozprawy: Ocena stanu fizjologicznego roślin z rodzaju Fragaria w warunkach stresu wodnego.
Propozycja zmiany tytułu na: Wpływ niedoboru wody na stan fizjologiczny wybranych gatunków roślin z rodzaju Fragaria w uprawie wazonowej,  hydroponicznej i w kulturach in vitro.
Opiekunem naukowym realizowanej rozprawy doktorskiej jest dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk.

Seminarium będzie przewodniczyć prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak.

Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych, a w szczególności osoby (proszę o potwierdzenie uczestnictwa) zaliczane do minimum kadrowego w dyscyplinie ogrodnictwo:

 1.     Prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak

2.     Dr hab. inż. Piotr Chełpiński, prof. nadzw.

3.     Dr hab. inż. Renata Dobromilska, prof. nadzw.

4.     Dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. nadzw.

5.     Dr hab. inż. Danuta Kulpa

6.     Dr hab. inż. Katarzyna Malinowska

7.     Dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk

8.     Dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk

9.     Dr hab. inż. Grzegorz Nowak

10. Dr hab. inż. Ireneusz Ochmian

11. Dr hab. inż. Paweł Słodkowski

12. Dr hab. inż. Barbara Wójcik-Stopczyńska

13. Dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska

14. Dr hab. inż. Piotr Żurawik

Z poważaniem
Dziekan
Dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw.