Informacje bieżące

Zaproszenie na seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ogrodnictwo - mgr inż. Arlety Kruczek 03.06.2018 21:56

Szanowni Państwo,
uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z Uchwałą Nr 277 Rady WKŚiR z 15.12.2017 r.,
w dniu 08 czerwca 2018 r.  o  godz. 13.00 w sali Rady Wydziału KŚiR przy ul. J. Słowackiego 17,
odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie naukowej ogrodnictwo
mgr inż. Arlety Kruczek

doktorantki w Katedrze Ogrodnictwa Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie.

Roboczy tytuł rozprawy:Wpływ zabiegów agrotechnicznych na plonowanie oraz jakość owoców wybranych roślin jagodowych oraz ich zdolność rozmnażania w kulturach in vitro.
Propozycja zmiany tytułu na: Wpływ zabiegów agrotechnicznych na plonowanie oraz jakość owoców dwóch odmian kolcowoju pospolitego oraz zdolność rozmnażania w kulturach in vitro.
Opiekunem naukowym realizowanej rozprawy doktorskiej jest dr hab. inż. Ireneusz Ochmian.

Seminarium będzie przewodniczyć prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak.

Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych, a w szczególności osoby (proszę o potwierdzenie uczestnictwa) zaliczane do minimum kadrowego w dyscyplinie ogrodnictwo:

 1.     Prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak

2.     Dr hab. inż. Piotr Chełpiński, prof. nadzw.

3.     Dr hab. inż. Renata Dobromilska, prof. nadzw.

4.     Dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. nadzw.

5.     Dr hab. inż. Danuta Kulpa

6.     Dr hab. inż. Katarzyna Malinowska

7.     Dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk

8.     Dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk

9.     Dr hab. inż. Grzegorz Nowak

10. Dr hab. inż. Ireneusz Ochmian

11. Dr hab. inż. Paweł Słodkowski

12. Dr hab. inż. Barbara Wójcik-Stopczyńska

13. Dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska

14. Dr hab. inż. Piotr Żurawik

Z poważaniem
Dziekan
Dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw.