Informacje bieżące

Zaproszenie na seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia - mgr Barbary Pawłowskiej 07.05.2018 11:57

Szanowni Państwo, 
uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z Uchwałą Nr 277 Rady WKŚiR z 15.12.2017 r.,
w dniu 10 maja 2018 r.  o  godz. 13.30  w sali Rady Wydziału KŚiR przy ul. J. Słowackiego 17,
odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie naukowej agronomia
mgr Barbary Marii Pawłowskiej
, pracownika Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Roboczy tytuł rozprawy: Reakcja siewek jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) na obecność w glebie cieczy jonowych.

Opiekunem naukowym realizowanej rozprawy doktorskiej jest dr hab. Robert Biczak, prof. nadzw. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Seminarium będzie przewodniczyć prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło.
Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych, a w szczególności osoby (proszę o potwierdzenie uczestnictwa) zaliczane do minimum kadrowego w dyscyplinie agronomia:
Prof. dr hab. inż. Janusz Błaszkowski
Prof. dr hab. Stefan Friedrich
Prof. dr hab. Piotr Masojć
Prof. dr hab. inż. Bożena Michalska
Prof. dr hab. Elżbieta Skórska
Prof. dr hab. inż. Sławomir Stankowski
Dr hab. inż. Teodor Kitczak, prof. nadzw. 
Dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. nadzw.
Dr hab. Beata Myśków, prof. nadzw.
Dr hab. inż. Stefan Stojałowski, prof. nadzw.
Dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. 
Dr hab. inż. Marek Bury
Dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw
Dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska
Dr hab. inż. Beata Smolik
Dr hab. inż. Miłosz Smolik                           

Z poważaniem
Dziekan
Dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw.