Informacje bieżące

Zaproszenie na międzynarodowy kongres BIOEAST pod nazwą „Setting up a research and innovation agenda for the BIOEAST Macro-Region” 28.02.2023 12:03

(Prezentacja agendy badań i innowacji dla Makroregionu BIOEAST), który odbędzie się 15-16 marca 2023 roku w Warszawie w formule spotkania fizycznego.

Kongres jest organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach inicjatywy BIOEAST.

Rejestracja pod linkiem: Registration  do 3 marca 2023 r.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji lub pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: BIOEAST.congress2023@minrol.gov.pl