Informacje bieżące

Zaproszenie na konferencję naukowo-szkoleniową pt. "Kwalifikowany materiał siewny jako istotny element postępu odmianowego" 02.10.2023 10:17

Konferencja odbędzie się 25 października 2023 r. na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ul. J. Słowackiego 17.

Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: magdalena.sobolewska@zut.edu.pl w terminie do 18 października 2023 r.

Zaproszenie i program konferencji (format:  pdf, rozmiar:  343 kB)