Informacje bieżące

Zaproszenie do udziału w konferencji pt. Czyste powietrze Twojego regionu 09.05.2018 23:23

Konferencja odbędzie się 05 czerwca 2018 r. o godzinie 9.30 na Uniwersytecie Szczecińskim, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Service INTER-LAB sala 314-316, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin. Organizatorem jest Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podczas spotkania zostanie zaprezentowana oferta finansowa NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie dotycząca inwestycji proekologicznych
w zakresie między innymi wymiany źródeł ciepła, montażu instalacji odnawialnych źródeł energii, działań termomodernizacyjnych
i efektywności energetycznej, systemu Doradztwa Energetycznego a także zagadnienia związane z klastramii energii. W ramach zaplanowanych
konsultacji na pytania odpowiadać będą Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Szczecinie.

E-mailowe potwierdzenie uczestnictwa na adres: doradcy@wfos.szczecin.pl