Informacje bieżące

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa podpisał porozumienie ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej 17.11.2022 12:50

Porozumienie podpisano we wtorek, 15 listopada 2022 r.

Zakres współpracy obejmuje m.in. współorganizację finałów szkolnych i wojewódzkiego XXXX Olimpiady Młodych Producentów Rolnych na terenie województwa zachodniopomorskiego, tworzenie publikacji popularno-naukowych i upowszechnianie wiedzy, organizację wyjazdów
i obozów naukowo-edukacyjnych dla studentów.

Podpisanie umowy pomiędzy Dziekanem a przedstawicielem Związku Młodzieży Wiejskiej

Uczestniczący przy podpisywaniu umowy o współpracy

Fot. A. Zierke